තොල් පෙති අතරින් නිළියගේ ෆොටෝ ලීක් වෙයි

පසුගියදා ‘තොල් පෙති අතරින්’ නමින් වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසු චිත‍්‍රපටයක රගපෑම නිසා මේ වනවිට අත්අඩංගුවේ පසුවන කථාබහට ලක්වූ නිරූපිකා ශාමි කුමාරිගේ ඡායාරූප මේ වනවිට සමාජ ජාලා වෙත නිකුත්ව තිබේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...