දැරියන් දෙදෙනකු බරපතළ ලිංගික අතවර

වයස අවුරුදු හතරහමාරක සහ අවුරුදු හයක එකම පවුලේ දැරියන් දෙදෙනකුට බරපතළ ලිංගික අපයෝජනයක් සිදුකළා යැයි කියන 55 හැවිරිදි අයකු ලිඳුල පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අසල්වැසියකු වන ඔහු උක්ගස් දෙන්නම් යැයි රවටා ගෙන මේ දැරියන් දෙදෙනා ඔවුන් පදිංචි ලයිම් පේළිය අසල හරක් පට්ටියක් වෙතට කැඳවාගෙන ගොස් මේ අපරාධය සිදුකොට ඇතැයි කීය.

වතු කම්කරුවන් වන මේ දැරියන්ගේ මවුපියන් මේ දරුවන් දෙදෙනා නිවෙසේ තනි කර රැකියාවට ගොස් සිටියදී මෙය සිදුවී තිබේ.

වෙනදාට කලින් නිවෙසට පැමිණි පියා දරුවන් ගැන සොයා බලන විට ‍ෙදාර වසා තිබෙන හරක් පට්ටිය දෙසින් ඇසුණු අමුතු ශබ්දයක් ගැන විමසිලිමත් වන විට මේ සිදුවීම දැක පොලිසියට පැමිණිලි කොට තිබේ.
නුවරඑළිය මහ රෝහලට ඇතුළත් කොට තිබෙන දැරියන් දෙදෙනා වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජන කිරීමට නියමිතය.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...