බල්ලන් දූෂණය කල නරුමයා Video

බල්ලන් දූෂණය කරමින් සජීවිවි වීඩියෝ ගත කළ විකෘති අසාවක් සහිත පුද්ගලයෙකු පිලිබඳ විදෙස් මාධ්‍ය අණාවරනය කරනවා.

ඔහුගේ විශේෂත්වය වී තිබෙන්නේ බල්ලන් දූෂණය කරන අයුරු වීඩියෝ කරමින්ම එය සජීවිව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශය කිරීමට කටයුතු කිරීමයි.මොහු බල්ලන් දූෂණය කරන අයුරු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විශාල පිරිසක් නරඹා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පසුව බල්ලන්ට ආදරය කරන පිරිසක් එක්ව මෙම පුද්ගලයා අල්ලා ගැනීමට උගුලක් අටවා තිබෙනවා.

මොහු පිලිබඳ සෙවූ කණ්ඩායමට මොහු මෙම බල්ලන් දූෂණය කරන ස්ථානය පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ චීනයේ සිචුආන් ප්‍රදේශයේ බව සොයා ගැනීමට හැකිව තිබෙනවා.පසුව මොහුව අල්ලාගත් එම කණ්ඩායම බල්ලන් දූෂණය කරන ස්ථානයේ සිට මහමග දක්වා ඇදන් විත් නිරුවත් කර පහර දී තිබෙනවා

පසුව එම ස්ථානයේ සිටි ඉතිරි බල්ලන් මෙම පිරිස ඉවත්කරගෙන ගොස් තිබෙනවා.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...