විජය නන්දසිරි වෙනුවෙන් ජනපති නියමයෙන් ලක්ෂ 5ක්

අභාවප්‍රාප්ත ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී විජය නන්දසිරි මහතා වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදලක් ලබා දීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පියවර ගෙන ඇත.

මෙම ලක්ෂ පහක මුදල ඊයේ (10දා) දිනම ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති ‍ලේකම් පී.බි. අබේකෝන් මහතාට උපදෙස් ලබා දීමත් සමග ‍ලේකම්වරයා විසින් මෙම මුදල විජය නන්දසිරි මහතාගේ පවු‍ලේ සාමාජිකයන් වෙත ලබා දී තිබේ.
සුජිත් කෝනාර
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...